Cookie-inställningar Vår webbplats använder cookies för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att din användarupplevelse ska bli ännu bättre. Du kan läsa mer om dem samt konfigurera dina inställningar
logo
Om oss Våra bolag Produktbolag Nischproducenter Hållbarhet Investerare Bolagsstyrning Bolagsordning Bolagstämmor Hållbarhetsrapporter Styrelse Valberedning Koncernledning Revisorer Kontakt
Sve Suo Eng
Sve Suo Eng

Våra bolag

Fokus på växande och lönsamma industriteknikbolag med höga marginaler

  • Affärssegment och bolagstyp. Fokus på nordiska B2B industriteknikföretag som är marknadsledare inom sin nisch. Vi tittar främst på produktföretag men är öppen för nischade produktionsföretag med hög lönsamhet. Vi förvärvar ej rena distributörer utan egna produkter eller system.
  • Historisk finansiell och operativ stabilitet. Förutsägbar försäljning och stabila återkommande kassaflöden gör förvärven relativt motståndskraftiga mot konjunkturnedgångar och råvarupriser. Bolagen vi utvärderar har en omsättning mellan 50-350 MSEK och en hög lönsamhet över 10% EBITA. Vi förvärvar ej s.k. carve-outs eller bolag utan historik eller bolag med volatil finansiell historik.
  • Stark marknadsposition och hållbar konkurrensfördel. Kännetecknas av höga inträdesbarriärer, lågt kundbortfall och starka kundrelationer. Produktsortimentet ska kännetecknas av hög innovationsgrad och stödjas av teknikutveckling, men samtidigt inte vara för FoU-intensivt.
  • Förmåga att skala och flera tillväxtmöjligheter. Exempel på tillväxt är lansering av nya produkter, nya kunder, ökad merförsäljning, inträde i närliggande industrier och expansion till nya geografiska områden.
  • Ägande. Vi föredrar att förvärva entreprenörsledda företag och har ambitionen att vara aktiv både operativt och i styrelsen. Vi förvärvar enbart majoritetspositioner och helst över 90 % sett över tid. Vi ser gärna att entreprenören stannar som delägare efter förvärvet.
  • Stark ledningsgrupp. Den idealiska ledningsgruppen har lång branscherfarenhet med en gedigen meritlista och fungerar bra tillsammans.
  • Låga investeringskrav. Företag med låga investeringskrav binder mindre kapital vilket ger ledningen större flexibilitet vad gäller fördelning av kapital.

Produktbolag

Affärsområdet produktbolag innefattar bolag med ett unikt produkterbjudande och som kännetecknas av en viss teknisk höjd. Produktutbudet är riktat mot företagskunder inom olika industriella nischer och marknader.

Karnells grupp av produktbolag har en mängd olika kvaliteter vilket medför goda marginaler, höga inträdesbarriärer inom sin respektive nisch och marknad samt skalbara plattformar som möjliggör för expansion av verksamheten genom potentiella tilläggsförvärv, breddat produktutbud till befintliga kunder samt geografisk expansion.

Karnell fokuserar främst på produktbolag inom hårdvara, kemikalier samt mjukvara inom industriteknik och som säljer mot företagskunder.

Nischproducenter

Affärsområdet nischproduktion innefattar bolag som fokuserar på nischad värdeadderade industriell produktion. Gruppbolagen är marknadsledande eller innehar en betydande andel av marknaden inom produktionsområdet och sin nisch. Karnell fokuserar på produktionsbolag som är specialister inom det tillverkningsområde verksamheten verkar inom och där tillverkningen bidrar till tydliga värdeförbättringar för kunden. Detta bidrar till inträdesbarriärer och konkurrensfördelar för gruppbolagen som långsiktigt kan skapa värde för Karnell.

“Gemensamt för Karnells bolag är att de har ledande marknadspositioner och goda utsikter för framtida tillväxt och verksamhetsförbättringar”

– PETTER MOLDENIUS, VD PÅ KARNELL

Vill du bli en del av Karnell?

Välkommen att kontakta oss.

Petter Moldenius

VD