Cookie-inställningar Vår webbplats använder cookies för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att din användarupplevelse ska bli ännu bättre. Du kan läsa mer om dem samt konfigurera dina inställningar
logo
Om oss Våra bolag KL Mechanics Vebe Re-board SimFAS Autori Tekniseri Group Rotomon Drivex Timeka Hållbarhet Investerare Bolagsstyrning Kontakt
sv fi en
sv fi en

Framgångsrika nischbolag

”Gemensamt för Karnells bolag är att de har ledande marknadspositioner och goda utsikter för framtida tillväxt och verksamhetsförbättringar”

Petter Moldenius, VD på Karnell

Fokus på växande och lönsamma industriteknikbolag med höga marginaler

Affärssegment och bolagstyp. Fokus på nordiska B2B industriteknikföretag som är marknadsledare inom sin nisch. Vi tittar främst på produktföretag men är öppen för nischade produktionsföretag med hög lönsamhet. Vi förvärvar ej rena distributörer utan egna produkter eller system.

Historisk finansiell och operativ stabilitet. Förutsägbar försäljning och stabila återkommande kassaflöden gör förvärven relativt motståndskraftiga mot konjunkturnedgångar och råvarupriser. Bolagen vi utvärderar har en omsättning mellan 50-350 MSEK och en hög lönsamhet över 10% EBITA. Vi förvärvar ej s.k. carve-outs eller bolag utan historik eller bolag med volatil finansiell historik.

Stark marknadsposition och hållbar konkurrensfördel. Kännetecknas av höga inträdesbarriärer, lågt kundbortfall och starka kundrelationer. Produktsortimentet ska kännetecknas av hög innovationsgrad och stödjas av teknikutveckling, men samtidigt inte vara för FoU-intensivt.

Förmåga att skala och flera tillväxtmöjligheter. Exempel på tillväxt är lansering av nya produkter, nya kunder, ökad merförsäljning, inträde i närliggande industrier och expansion till nya geografiska områden.

Ägande. Vi föredrar att förvärva entreprenörsledda företag och har ambitionen att vara aktiv både operativt och i styrelsen. Vi förvärvar enbart majoritetspositioner och helst över 90 % sett över tid. Vi ser gärna att entreprenören stannar som delägare efter förvärvet.

Stark ledningsgrupp. Den idealiska ledningsgruppen har lång branscherfarenhet med en gedigen meritlista och fungerar bra tillsammans.

Låga investeringskrav. Företag med låga investeringskrav binder mindre kapital vilket ger ledningen större flexibilitet vad gäller fördelning av kapital.

Våra bolag

KL Mechanics är en av Finlands ledande precisionstillverkare KL Mechanics är en precisionstillverkare av komponenter med fokus på bearbetning (CNC). Bolaget erbjuder mångsidiga, omfattande tjänster med hög kapacitet. Lösningarna sträcker sig från precisionsmekanik till krävande monteringar och automationsutrustning. Bolaget kan möta kundernas behov både snabbt och flexibelt.
Vebe utvecklar och tillverkar automatiska säckfyllnadssystem Vebe utvecklar och tillverkar automatiserade säckfyllningssystem och relaterad utrustning. Kunderna har ofta höga krav på precision och hygien och återfinns bland annat inom livsmedelsbranschen, kemi-, foder- och byggnadsindustrin m.fl.
Re-board är en tillverkare av ett pappersbaserade skivmaterial Re-board Technology utvecklar, tillverkar och säljer pappersbaserade skivmaterial. Produkterna används inom en mängd olika applikationer, där de vanligaste är mässmontrar och butiksinredningar
SimFAS är en tillverkare av spackel, lim och fogmassor SimFAS tillverkar spackel, lim och fogmassor, men aldrig under eget varumärke. Därmed kan allt fokus vara på kundens behov. Kunderna innefattar färgtillverkare samt grossister och detaljhandlare.
Autori är Finlands ledande leverantör av administrationssystem för infrastrukturunderhåll Autori är ett mjukvarubolag som utvecklar och säljer system för administration och rapportering för infrastrukturunderhåll. Mjukvaran säljs som en tjänst (SaaS), och bolaget verkar idag enbart på den finska marknaden.
Tekniseri är Finlands ledande leverantör av industriellt tryck på plast och metall Tekniseri är en partner för industriella företag genom produktion och utveckling av industriellt tryck och isolering. Bolaget arbetar som en one-stop-shop för industrikunder världen över, och erbjuder ett brett utbud av tryckta produkter och isoleringsprodukter.
Rotomon är en tillverkare av dräneringsprodukter, kabelskydd och avfallstankar i plast Rotomon tillverkar regnvattens-, väg-, dränerings- och kabelskyddsrör samt system för avfallstankar med egna produkter och varumärke. Bolagets kunder är bygg- och järnhandelskedjor samt direktförsäljning till bygg- och anläggningsföretag
Drivex är en marknadsledande tillverkare av redskap för hjullastare och traktorer Drivex är en ledande tillverkare av redskap för snöröjning, vägunderhåll, materialhantering och mark- och anläggningsarbete. Bolagets produkter säljs under eget varumärke och innefattar bland annat snöplogar, gaffelställ och skopor. Slutkunder finns inom entreprenad-branschen verksamma inom väghållning samt bygg- och anläggningsarbete.
Timeka är en leverantör av anpassningsbara delar primärt för internationella maskinbyggare Timeka är en ”one-stop-shop” nischproducent, som är specialiserad på produktion av små serier, med hög grad av anpassningsbarhet samt korta leveranstider. Timekas kärnkunder är globala maskintillverkare som kräver flera steg i produktionsprocessen av Timeka.

”I Karnell får vi en stark strategisk och finansiell partner för att stärka vår marknadsposition ytterligare”

Mikko autio, VD på KL Mechanics

Vill du bli en del av Karnell? Välkommen att kontakta oss.

Petter Moldenius

CEO