Cookie-inställningar Vår webbplats använder cookies för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att din användarupplevelse ska bli ännu bättre. Du kan läsa mer om dem samt konfigurera dina inställningar
logo
Om oss Våra bolag Produktbolag Nischproducenter Hållbarhet Investerare Rapporter och presentationer Aktien Finansiell kalender Pressmeddelanden Prenumerera Finansiella mål IR kontakt IPO Analytiker Övriga presentationer Bolagsstyrning Bolagsordning Bolagstämmor Hållbarhetsrapporter Styrelse Valberedning Koncernledning Revisorer Ersättningsriktlinjer Kontakt
Sve Suo Eng
Sve Suo Eng

Karnell Group AB (publ) (”Karnell”) har idag slutfört förvärvet av Vagnsteknik i Karlshamn AB (”K-Vagnen” eller ”Bolaget”). K-Vagnen utvecklar och tillverkar vagnar för grönyteskötsel och omsatte ca 82 Mkr under det senaste räkenskapsåret med en god lönsamhet. Bolagets nuvarande ägare fortsätter arbeta i Bolaget och kvarstår som delägare. Avsikten är att fortsätta utveckla verksamheten i Karlshamn, där Bolaget har sitt säte, och växa K-Vagnen tillsammans med befintliga och nya kunder.

K-Vagnen är en ledande tillverkare av vagnar och redskap för grönyteskötsel. Bolagets produkter säljs under eget varumärke och innefattar bland annat lövsugsvagnar, bevattningsvagnar, ogräsbekämpningsutrustning med hetvatten, schaktvagnar och andra vagnar. Bolagets slutkunder finns främst inom grönytesektorn, både entreprenadföretag men också kommuner, kyrkogårdsförvaltningar, golfbanor, fastighetsbolag med flera, som har en egen serviceorganisation. Schaktvagnarna säljs även till kunder inom lantbruk och bygg, mark- och anläggning. K-Vagnen bedriver sin verksamhet med produktutveckling, design och tillverkning i Karlshamn i fastigheter som ägs av Bolaget och som ingår i förvärvet. K-Vagnen grundades 1986 och har ett välkänt varumärke i branschen med en ledande ställning inom sin nisch. Bolaget är känt för sina svensktillverkade smarta och högkvalitativa produkter samt fokus på hög kundnöjdhet. Den största delen av Bolagets försäljning sker i Sverige. K-Vagnen kommer att ingå i Karnells affärsområde Produktbolag.

”Vi är glada över att välkomna K-Vagnen, med Jörgen Olsson och Fredrik Due i spetsen, till vår grupp och ser fram emot att arbeta tillsammans för att fortsätta växa och utveckla Bolaget. Vi är imponerade över K-Vagnens tillväxtresa och den insats som Jörgen och Fredrik gjort för att ta Bolaget till dess nuvarande position. Det finns en stor potential att fortsätta växa Bolaget tillsammans med nya och befintliga kunder både i Sverige och utomlands. Den gröna trenden inom branschen är mycket stark med växande efterfrågan på fossilfria lösningar, som dessutom bidrar till lägre bullernivåer. K-Vagnen ligger i framkant i detta avseende och erbjuder redan idag eldrivna produkter över hela produktsortimentet.”, säger Petter Moldenius, VD på Karnell.

”Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med Karnell och ta K-Vagnen till nästa nivå tillsammans. Vi får en stark strategisk partner som kan stötta oss i den fortsatta utvecklingen av verksamheten och hjälpa oss att ta nästa kliv. Vi har fortsatt stora ambitioner för K-Vagnen och ser många möjligheter att fortsätta växa, både i Sverige och utomlands”, säger Jörgen Olsson, VD på K-Vagnen.

Karnell förvärvar 90,1% av aktierna med en option att förvärva resterande aktier i Bolaget efter fastställandet av årsredovisningen för 2026. Säljarna investerar också sammanlagt 5 Mkr av köpeskillingen i nyemitterade aktier i Karnell Group AB (publ).

Stockholm den 29 september 2023

För ytterligare information kontakta:

Petter Moldenius, VD Karnell Group AB (publ) +46 8 545 891 00

Eller besök vår hemsida: www.karnell.se

Karnell Group AB (publ) är en långsiktig och aktiv ägare av mindre och medelstora industriteknikbolag. Karnell har en evig ägarhorisont och ger därmed entreprenörer och familjeägda bolag en ansvarsfull och långsiktig partner som fortsätter att utveckla deras verksamheter i en decentraliserad ägarmodell där besluten fattas lokalt i gruppbolagen, och på så sätt närmast slutkunden. Karnell äger idag 10 bolag i Sverige och Finland och har för avsikt att börsnotera gruppen.