Cookie-inställningar Vår webbplats använder cookies för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att din användarupplevelse ska bli ännu bättre. Du kan läsa mer om dem samt konfigurera dina inställningar
logo
Om oss Våra bolag Produktbolag Nischproducenter Hållbarhet Investerare Rapporter och presentationer Aktien Finansiell kalender Pressmeddelanden Prenumerera Finansiella mål IR kontakt IPO Analytiker Övriga presentationer Bolagsstyrning Bolagsordning Bolagstämmor Hållbarhetsrapporter Styrelse Valberedning Koncernledning Revisorer Ersättningsriktlinjer Kontakt
Sve Suo Eng
Sve Suo Eng

Karnell Group AB (publ) (”Karnell” eller ”Bolaget”), en långsiktig och aktiv ägare av nordiska industriteknikbolag, meddelar idag att de nyligen genomfört en framgångsrik kapitalanskaffning om cirka 160 MSEK. Erbjudandet, bestående av nyemitterade aktier, genererade ett starkt intresse och tecknades bland andra av Handelsbanken Fonder och Swedbank Robur. Kapitalet avses användas till förvärv och tilläggsinvesteringar i enlighet med Bolagets etablerade förvärvsstrategi.

”Det är väldigt roligt att få välkomna Swedbank Robur Microcap och Handelsbanken Nanocap som ägare i Karnell. Att två av Sveriges främsta institutionella investerare väljer att investera i Karnell ser vi som ett kvitto på att det finns stark tilltro till vår strategi och förmåga att skapa långsiktiga och hållbara värden i våra bolag, samhället i stort och för våra investerare. Med dessa och andra engagerade ägare i ryggen är vi väl rustade för att fortsätta vår expansion genom att förvärva och utveckla hållbara kvalitetsbolag med en tydlig industriell teknologisk bas. Vårt primära fokus utgörs av produktbolag med stabil historik, höga underliggande marginaler och starka kassaflöden samt goda utvecklingsmöjligheter där Karnell kan tillföra värde som aktiva ägare. Att vi nu framgångsrikt genomför en kapitalanskaffning på 160 MSEK är ett viktigt steg för oss att nå vårt mål om 250 MSEK i EBITA till 2025.”
– Petter Moldenius, VD.

”Vi vill tacka de nya investerarna för det visade förtroendet. Det starka intresset från de nya institutionella investerarna och övriga deltagare i emissionen i det nuvarande marknadsläget är ett styrkebesked för vår fokuserade strategi och vi ser med tillförsikt fram emot vår gemensamma resa att utveckla bolaget. ”
– Patrik Rignell, styrelseordförande.

Karnell är idag väl positionerat för att fortsätta såväl verksamhetens goda utveckling i gruppbolagen som Bolagets etablerade förvärvs- och tillväxtstrategi. Som en del i denna strategi har Bolaget identifierat ett antal förvärvs- och tillväxtmöjligheter. Kapitalanskaffningen har genomförts för att tillvarata dessa möjligheter och därigenom möjliggöra en fortsatt hög tillväxttakt.

Rådgivare
SEB agerade finansiell rådgivare och Advokatfirman Cederquist KB legal rådgivare i samband med erbjudandet.

För ytterligare information kontakta:
Petter Moldenius, VD på Karnell Group AB (publ), +46 8 545 891 00

Karnell Group AB (publ) är en långsiktig och aktiv ägare av mindre och medelstora industriteknikbolag i Norden. Vi supporterar ledningen i våra bolag i dess fortsatta tillväxt och utveckling av verksamheterna som vi investerar i. Vi har en evig ägarhorisont och ger därmed entreprenörer och familjeägda bolag en ansvarsfull och långsiktig partner som fortsätter att utveckla deras verksamheter. Karnell är idag majoritetsägare i nio bolag i Sverige och Finland och har för avsikt att notera gruppen.