Cookie-inställningar Vår webbplats använder cookies för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att din användarupplevelse ska bli ännu bättre. Du kan läsa mer om dem samt konfigurera dina inställningar
logo
Om oss Våra bolag Produktbolag Nischproducenter Hållbarhet Investerare Rapporter och presentationer Aktien Finansiell kalender Pressmeddelanden Prenumerera Finansiella mål IR kontakt IPO Analytiker Bolagsstyrning Bolagsordning Bolagstämmor Hållbarhetsrapporter Styrelse Valberedning Koncernledning Revisorer Ersättningsriktlinjer Kontakt
Sve Suo Eng
Sve Suo Eng

Karnell Group AB (publ), en långsiktig och engagerad ägare av ledande industriteknikföretag, meddelar idag att bolaget har slutfört förvärvet av Sähkö-Jokinen Oy, en ledande utvecklare och tillverkare av utomhusbelysningsprodukter i Finland. Sähkö-Jokinen omsatte cirka 8,5 MEUR med god lönsamhet under det senaste räkenskapsåret som avslutades i december 2023. Sähkö-Jokinen är ett familjeföretag i andra generationen och familjen fortsätter i sina nuvarande roller under en övergångsperiod samt behåller tillsammans 8,1 % av aktierna i Sähkö-Jokinen. Sähkö-Jokinen kommer att ingå i Karnells affärsområde Produktbolag. Förvärvet förväntas ge en positiv effekt på Karnells vinst per aktie på årsbasis.

"Vi är glada över att välkomna Sähkö-Jokinen och familjen Jokinen till vår koncern och är imponerade av företagets ledande marknadspositioner och expansionsmöjligheter i Finland och utomlands", säger Petter Moldenius, VD för Karnell. "Karnell fokuserar på att hitta industriteknikföretag med marknadsledande positioner och stor tillväxtpotential och vi ser fram emot att arbeta tillsammans med teamet på Sähkö-Jokinen för att stödja dem att dra nytta av de möjligheter som finns på marknaden."

Sähkö-Jokinen grundades 1968 och är en specialist inom utomhusbelysning, mest kända för sina säkerhetsstolpar och betongfundament. Belysningsstolpar och fundament används främst längs väg-, gatu- och järnvägsnät samt inom kommersiella och offentliga utomhusområden. Företagets produkter säljs under eget varumärke. Högklassiga betongfundament för stolpar och master hör till Sähkö-Jokinens kärnproduktutbud. Företagets erbjudande omfattar även säkerhetsstolpar, dekorstolpar och standardbelysningsstolpar. Under den senaste tiden har Sähkö-Jokinen också gett sig in på marknaden för tyngre stålkonstruktioner och företagets spårvagnsprojekt i Tammerfors är ett bra exempel på skräddarsydda produkter.

Sähkö-Jokinen säljer både direkt till elgrossister och byggföretag. Även om största delen av företagets försäljning går via elgrossister, samarbetar Sähkö-Jokinen aktivt med andra intressentgrupper, såsom entreprenörer, städer, kommuner, arkitekter och konsulter. Bolagets varumärke är välkänt inom sin nisch och bolaget har lyckats upprätthålla långsiktiga relationer med sina nyckelkunder. Sähkö-Jokinen är en pålitlig partner för sina kunder tack vare sina högkvalitativa produkter, höga tillförlitlighet och optimering mellan fundament och stolpar. Sähkö-Jokinen har största delen av sin försäljning i Finland, men exporterar också sina produkter till bland annat Sverige, Baltikum och Storbritannien. Sähkö-Jokinen sysselsätter 25 personer och företagets huvudkontor och produktion ligger i Norrmark (15 km norr om Björneborg, Finland).

"Vi är stolta över att samarbeta med Karnell i nästa fas av Sähkö-Jokinens resa. Vår familj har suttit bakom ratten i snart fyrtio år och vi har kommit fram till att det är rätt tid att lämna över bolaget till en ny engagerad långsiktig ägare. Familjen och Karnell delar en liknande syn på hur man ska föra arvet vidare och hur man ska odla företagets framtid. Familjen kommer att fortsätta arbeta med företaget under 2024 för att säkerställa en smidig övergång", säger Lasse Jokinen, VD för Sähkö-Jokinen.

Karnell förvärvar 91,9% av aktierna med en option att förvärva resterande aktier i bolaget. Familjen Jokinen har möjlighet att erhålla en tilläggsköpeskilling som är beroende av Sähkö-Jokinens resultat 2024. Vidare investerar familjen totalt 1,5 MEUR av köpeskillingen i nyemitterade aktier i Karnell Group AB (publ).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Petter Moldenius, VD Karnell Group AB (publ), Tel: +46 8 545 891 00

Eller besök vår hemsida: www.karnell.se

Karnell Group AB (publ) är en långsiktig och aktiv ägare i små och medelstora industriteknikföretag. Karnell har en evig ägarhorisont och ger därmed entreprenörer och familjeägda företag en ansvarsfull och långsiktig partner som fortsätter att utveckla sina verksamheter i en decentraliserad ägarmodell där beslut fattas lokalt i koncernbolagen, och därmed närmast slutkunden. Karnell äger idag 11 bolag i Sverige, Finland och Storbritannien och har för avsikt att börsnotera koncernen.