Cookie-inställningar Vår webbplats använder cookies för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att din användarupplevelse ska bli ännu bättre. Du kan läsa mer om dem samt konfigurera dina inställningar
logo
Om oss Våra bolag Produktbolag Nischproducenter Hållbarhet Investerare Rapporter och presentationer Aktien Finansiell kalender Pressmeddelanden Prenumerera Finansiella mål IR kontakt IPO Analytiker Övriga presentationer Bolagsstyrning Bolagsordning Bolagstämmor Hållbarhetsrapporter Styrelse Valberedning Koncernledning Revisorer Ersättningsriktlinjer Kontakt
Sve Suo Eng
Sve Suo Eng

”Ett transformativt kvartal med börsnotering, plattformsförvärv och organiskt tillväxt, trots tuffa marknadsförhållanden” Petter Moldenius, VD

Sammanfattning av första kvartalet (1 januari — 31 mars 2024)

  • Nettoomsättningen för det första kvartalet ökade med 15,4% till 285,6 MSEK (247,6), varav organisk tillväxt uppgick till 1,9%.
  • EBITA uppgick till 20,0 MSEK (27,9), vilket är en minskning med 28,4%.
  • Kvartalet belastas av 7,2 MSEK (0,0) i kostnader relaterade till börsnoteringen, samt 3,2 MSEK (0,9) i förvärvskostnader. Justerat för dessa uppgick EBITA till 30,4 MSEK (28,8), motsvarande en ökning om 5,6%.
  • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 17,0 MSEK (27,2), en minskning med 37,6%.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten för kvartalet uppgick till 12,3 MSEK (7,6).
  • Resultat per aktie för kvartalet efter utspädning uppgår till 0,05 (0,31).
  • I januari slutförde Karnell förvärvet av det finska bolaget Sähkö-Jokinen. I samband med förvärvet gjordes en riktad nyemission till de tidigare ägarna i Sähkö-Jokinen, vilket tillförde koncernen 16,8 MSEK.
  • I januari genomfördes ett tilläggsförvärv när nischproducenten Tekniseri förvärvade AB Svenska Maskinskyltfabriken.
  • Den 22 mars noterades Karnells aktie på Nasdaq Stockholm.
  • I samband med börsnotering emitterades nya aktier med en emissionslikvid om 232,9 MSEK efter emissionskostnader.

Presentation av rapporten
Karnell presenterar delårsrapporten för det första kvartalet 2024 via webcast och telefonkonferens idag tisdagen den 14 maj klockan 08:30. Rapporten presenteras av VD Petter Moldenius och CFO Lars Neret. Presentationen kommer att hållas på engelska och inkluderar även en efterföljande frågestund.

Om du önskar delta via webcasten gå in på länken nedan.
https://ir.financialhearings.com/karnell-q1-report-2024

Om du önskar ställa muntliga frågor via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen.
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5007122