Cookie-inställningar Vår webbplats använder cookies för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att din användarupplevelse ska bli ännu bättre. Du kan läsa mer om dem samt konfigurera dina inställningar
logo
Om oss Våra bolag Produktbolag Nischproducenter Hållbarhet Investerare Rapporter och presentationer Aktien Finansiell kalender Pressmeddelanden Prenumerera Finansiella mål IR kontakt IPO Analytiker Övriga presentationer Bolagsstyrning Bolagsordning Bolagstämmor Hållbarhetsrapporter Styrelse Valberedning Koncernledning Revisorer Ersättningsriktlinjer Kontakt
Sve Suo Eng
Sve Suo Eng

Aktieägarna i Karnell Group AB (publ), org. nr. 559043-3214, har kallats till årsstämma fredagen den 5 maj 2023 kl. 10.00 på Sturegatan 15 i Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 09.30.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena på avstämningsdagen onsdagen den 26 april 2023, och anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast fredagen den 28 april 2023 enligt anvisningar i kallelsen.

Den fullständiga kallelsen har publicerats i Post- och Inrikes Tidningar och finns tillgänglig på bolagets hemsida. www.karnell.se. Kallelsen skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

Se bifogad filer för kallelse och fullmakt.

Stockholm i april 2023
Karnell Group AB (publ)
Styrelsen