Cookie-inställningar Vår webbplats använder cookies för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att din användarupplevelse ska bli ännu bättre. Du kan läsa mer om dem samt konfigurera dina inställningar
logo
Om oss Våra bolag Produktbolag Nischproducenter Hållbarhet Investerare Rapporter och presentationer Aktien Finansiell kalender Pressmeddelanden Prenumerera Finansiella mål IR kontakt IPO Analytiker Bolagsstyrning Bolagsordning Bolagstämmor Hållbarhetsrapporter Styrelse Valberedning Koncernledning Revisorer Ersättningsriktlinjer Kontakt
Sve Suo Eng
Sve Suo Eng

Långsiktig och engagerad ägare av ledande industriteknikbolag

Karnell är en aktiv och långsiktig ägare av industriteknikbolag på ständig jakt efter nya intressanta bolag där vi bedömer att det finns utvecklingspotential med oss som ägare.

Aktivt engagerad ägarpartner

Arbetet med bolagen är en betydande del av Karnells strategiska arbete för att skapa lönsam tillväxt. Genom vår styrningsmodell kan vi identifiera strategiskt viktiga områden i respektive verksamhet där vi kan stötta bolagen i utvecklingsarbetet för att fortsatt driva tillväxt. Områden där vi stöttar våra portföljbolag inkluderar produktutveckling i form av nya produkter, utveckling av produkterbjudandet eller prissättning, expansion till nya marknader, bredda kundbasen samt tilläggsförvärv.

Decentraliserad styrmodell

Vi har en decentraliserad styrningsmodell där respektive bolag verkar under eget varumärke och med en självständig ledning. Modellen innebär att centrala affärsbeslut fattas lokalt och så nära slutkunden som möjligt. Ledningen i våra bolag har ofta mer erfarenhet inom verksamhetens nisch och lokala marknad och är därmed ofta bättre kvalificerad att fatta rätt beslut för såväl bolaget som kunden.

En evig ägarhorisont

Vi har en evig ägarhorisont då vi ser att det tar lång tid att utveckla bolag till att nå sin fulla potential. Tillsammans med bolagens ledning och entreprenörer identifierar och stöttar Karnell initiativ som skapar långsiktiga värden. Vi bidrar med erfarenheter och kompetens för att utveckla bolagen och tror att delägarskap med ledningen skapar starka gemensamma incitament, vilket gör oss till ett naturligt val för långsiktiga entreprenörer.

Produktbolag och nischproducerande bolag

Karnell består idag av tolv portföljbolag uppdelat på två affärsområden: Produktbolag samt Nischproduktion. Gemensamt för våra portföljbolag är att de karakteriseras av att ha ett tydligt nischfokus med starka marknadspositioner och tillväxt som är förankrad i attraktiva globala branschtrender.

”Varje bolag bör ha en tydlig, ambitiös tillväxtplan som kan komma från ökat antal produkter, internationell geografisk expansion, nya kunder och selektiva tilläggsförvärv.”

– Petter Moldenius, VD på Karnell

Karnells portföljstrategi

Varje portföljbolag har en tydlig, ambitiös tillväxtplan som kan komma från ökat antal produkter, internationell geografisk expansion, nya kunder och selektiva tilläggsförvärv.

Decentraliserad styrmodell:
Varje portföljbolag arbetar med sin egen affärsplan och agenda
Ska ha en fullständig P&L och ansvar för bolaget
Beslut bör fattas nära kunden

Vad Karnell bidrar med till portföljbolagen:
Strategisk rådgivning
Brett nätverk för att stödja långsiktigt värdeskapande
Omfattande erfarenhet av både operativa roller och styrelseroller
Tillväxtinitiativ genom tilläggsförvärv och expansion till nya marknader
Finansiella muskler och erfarenhet från finansieringsmarknaden

Bli en del av Karnell

Att bli del av Karnell betyder att ni får en aktivt engagerad utvecklings- och ägarpartner med lång erfarenhet från att utveckla industriteknikbolag samt en finansiell partner som möjliggör fortsatt utveckling och tillväxt. Vi vill att Karnell ska vara det naturliga förstahandsvalet för er när planer om ett successionsskifte kommer på tal och vi vill att ni ska känna er försäkrade om att ni lämnar över bolaget i goda händer för fortsatt god vidareutveckling.

Vi är majoritetsägare i bolagen som vi väljer att investera i, men är flexibla när det kommer till delägarskap. Vi ser helst ett delägarskap med nyckelpersoner i bolagen för att skapa starka gemensamma incitament och säkerställa en lyckad succession med kontinuitet i verksamheten. Idag består Karnells team av 10 medarbetare baserade i både Stockholm och Helsingfors, medan vi i hela gruppen är över 600 anställda.

Värden

Karnells kärnvärden genomsyrar hela bolagsgruppen.

Hållbarhet

Tydligt fokus på hållbarhet, med ESG högt på agendan.

Professionalism

Utveckla en kultur där allas röster är hörda och stora som små idéer är uppskattade.

Utmana och förbättra

Flexibilitet kombinerat med frihet under ansvar är nyckeln till framgång.

”Vi vill att Karnell ska vara det naturliga förstahandsvalet för er när planer om ett successionsskifte kommer på tal och vi vill att ni ska känna er försäkrade om att ni lämnar över bolaget i goda händer för fortsatt god utveckling.”

– Petter Moldenius, VD på Karnell

Vill du bli en del av Karnell?

Välkommen att kontakta oss.

Petter Moldenius

VD