Cookie-inställningar Vår webbplats använder cookies för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att din användarupplevelse ska bli ännu bättre. Du kan läsa mer om dem samt konfigurera dina inställningar
logo
Om oss Våra bolag Produktbolag Nischproducenter Hållbarhet Investerare Bolagsstyrning Bolagsordning Bolagstämmor Hållbarhetsrapporter Styrelse Valberedning Koncernledning Revisorer Kontakt
Sve Suo Eng
Sve Suo Eng

Långsiktig och engagerad ägare av ledande nordiska industriteknikbolag

Karnell är en långsiktig och aktiv ägare av marknadsledande industriteknikbolag i Norden på ständig jakt efter nya intressanta bolag och partnerskap.

En evig
ägarhorisont

Vi har en evig ägarhorisont då vi ser att det tar lång tid att utveckla bra bolag till att dem ska nå sin fulla potential. Bolagen vi investerar i är huvudsakligen mindre olistade bolag där allt som oftast entreprenören eller grundarfamiljen är kvar både operativt och/eller som delägare.

Decentralicerad ägarmodell

Vi arbetar efter en decentraliserad ägarmodell där besluten ska tas lokalt närmast kunden, vilket möjliggör att dotterbolagen kan drivas under eget bolagsnamn och med en självständig ledning.

Mål och fokus på resultat

För oss är det viktigt med gemensamma mål samt fokus på resultat och vi vill skapa värde genom att driva innovation och entreprenörskap i våra bolag. Tillsammans med dotterbolagen arbetar vi för att identifiera och stötta de initiativ som skapar mest värde och genom att vara en engagerad partner samt tillhandahålla kunskap om ägande och operativ expertis kan vi hjälpa dotterbolagen att nå sin fulla potential.

Produktbolag och nischproducerande bolag

Karnell har idag nio dotterbolag inom två affärsområden (i) produktägande bolag som ofta har egen produktion, utveckling och försäljning av industriprodukter och (ii) nischproducerande bolag med högt värdeskapande för kunden. Gemensam för våra bolag är att de karakteriseras av att ha ett tydligt nischfokus med starka marknadspositioner och tillväxt som är förankrad i attraktiva globala branschtrender.

”Varje bolag bör ha en tydlig, ambitiös tillväxtplan som kan komma från ökat antal produkter, internationell geografisk expansion, nya kunder och selektiva tilläggsförvärv.”

– Petter Moldenius, VD på Karnell

Karnells portföljstrategi

Varje portföljbolag har en tydlig, ambitiös tillväxtplan som kan komma från ökat antal produkter, internationell geografisk expansion, nya kunder och selektiva tilläggsförvärv.

Decentraliserad modell:
Varje företag arbetar med sin egen affärsplan och agenda
Ska ha en fullständig P&L och ansvar för företaget
Beslut bör fattas nära kunden

Vad Karnell bidrar med till portföljbolagen:
Strategisk rådgivning
Brett nätverk för att stödja långsiktigt värdeskapande
Omfattande erfarenhet av både operativa roller och styrelseroller
Tillväxtinitiativ genom förvärv och geografisk expansion
Finansiella muskler och erfarenhet från finansieringsmarknaden

Bli en del av Karnell

Att bli del av Karnell betyder att ni får en aktiv och engagerad ägarpartner med lång erfarenhet från att utveckla industriteknikbolag samt en finansiell partner som möjliggör exempelvis expansion och tilläggsförvärv. Vi vill att Karnell ska vara det naturliga förstahandsvalet för er när planer om ett successionsskifte kommer på tal och vi vill att ni ska känna er försäkrade om att ni lämnar över bolaget i goda händer för fortsatt god vidareutveckling.

Vi tar majoritetspositioner i bolagen som vi väljer att investera i, men är flexibla när det kommer till delägarskap. Vi ser helst att ledande befattningshavande i våra dotterbolag äger en del av bolaget tillsammans med oss och idag äger vi alltifrån 60% upp till 99% i våra dotterbolag.

Nuvarande aktieägare består, utöver grundarna, av privata individer, mindre nordiska institutioner, stiftelser och fonder. Många av entreprenörerna som ingår partnerskap med oss stannar kvar i bolagen för att säkerställa en bra succession samt kontinuitet i verksamheten och vissa har även valt att investerar i Karnell. Idag består Karnells team av 11 medarbetare baserade i både Stockholm och Helsingfors, medan vi i hela gruppen är över 500 anställda.

Värden

Karnells kärnvärden genomsyrar hela bolagsgruppen.

Hållbarhet

Tydligt fokus på hållbarhet, med ESG högt på agendan.

Professionalism

Utveckla en kultur där allas röster är hörda och stora som små idéer är uppskattade.

Utmana och förbättra

Flexibilitet kombinerat med frihet under ansvar är nyckeln till framgång.

”Vi vill att Karnell ska vara det naturliga förstahandsvalet för er när planer om ett successionsskifte kommer på tal och vi vill att ni ska känna er försäkrade om att ni lämnar över bolaget i goda händer för fortsatt god utveckling.”

– Petter Moldenius, VD på Karnell

Vill du bli en del av Karnell?

Välkommen att kontakta oss.

Petter Moldenius

VD