Cookie-inställningar Vår webbplats använder cookies för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att din användarupplevelse ska bli ännu bättre. Du kan läsa mer om dem samt konfigurera dina inställningar
logo
Om oss Våra bolag Produktbolag Nischproducenter Hållbarhet Investerare Bolagsstyrning Bolagsordning Bolagstämmor Hållbarhetsrapporter Styrelse Valberedning Koncernledning Revisorer Kontakt
Sve Suo Eng
Sve Suo Eng

Nyheter

september 29, 2023

Non Regulatory

Karnell Group AB (publ) (”Karnell”) har idag slutfört förvärvet av Vagnsteknik i Karlshamn AB (”K-Vagnen” eller ”Bolaget”). K-Vagnen utvecklar och tillverkar vagnar för grönyteskötsel och omsatte ca 82 Mkr under det senaste räkenskapsåret med en god lönsamhet. Bolagets nuvarande ägare fortsätter arbeta i Bolaget och kvarstår som delägare. Avsikten är att fortsätta utveckla verksamheten i

augusti 22, 2023

Non Regulatory

Karnell Group AB (publ) offentliggjorde idag den 22 augusti 2023 en kallelse till extra bolagsstämma den 5 september 2023. Följande är en rättelse av tidigare kallelse som innehöll ett skrivfel. Rättelsen avser storleken på det föreslagna bemyndigandet enligt dagordningens punkt 11. Korrigerad kallelse återges i sin helhet nedan. KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I KARNELL GROUP

augusti 22, 2023

Non Regulatory

Karnell Group AB (publ) (”Karnell” eller ”Bolaget”) håller extra bolagsstämma tisdagen den 5 september 2023 klockan 10.00 i Advokatfirman Cederquists lokaler, Hovslagargatan 3, Stockholm. Inregistrering börjar klockan 09.30. RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman ska dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende

juni 13, 2023

Non Regulatory

Karnell Group AB (publ) (“Karnell”) har utsett Lars Neret till ny CFO som kommer ta över rollen från Cecilia Hed. Lars Neret kommer närmast som IPO konsult för Yubico AB och tillträder sin roll hos Karnell i början av september 2023. Lars Neret kommer ingå i Karnells koncernledning. “Jag är glad att kunna välkomna Lars

april 18, 2023

Non Regulatory

Karnell Group AB (publ) publicerar idag årsredovisningen för 2022 på www.karnell.se Bifogade filer KARNELL GROUP AB (PUBL) PUBLICERAR ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2022Karnell Group AB (publ) 2022

april 3, 2023

Non Regulatory

Aktieägarna i Karnell Group AB (publ), org. nr. 559043-3214, har kallats till årsstämma fredagen den 5 maj 2023 kl. 10.00 på Sturegatan 15 i Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 09.30. Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena på avstämningsdagen onsdagen den 26

mars 8, 2023

Non Regulatory

Idag har Karnell publicerat hållbarhetsrapport för räkenskapsåret 2022 på sin hemsida www.karnell.se. ”Det här är andra gången som Karnell publicerar en hållbarhetsrapport. Under året har vi fortsatt vår förvärvsstrategi och välkomnat tre nya bolag till gruppen samt gjort ett tilläggsförvärv i koncernen. I likhet med förra året har hållbarhetskonsulter gjort en ESG GAP-analys av de

februari 7, 2023

Non Regulatory

Karnell Group AB (publ) (”Karnell” eller ”Bolaget”), en långsiktig och aktiv ägare av nordiska industriteknikbolag, meddelar idag att de nyligen genomfört en framgångsrik kapitalanskaffning om cirka 160 MSEK. Erbjudandet, bestående av nyemitterade aktier, genererade ett starkt intresse och tecknades bland andra av Handelsbanken Fonder och Swedbank Robur. Kapitalet avses användas till förvärv och tilläggsinvesteringar i

januari 30, 2023

Non Regulatory

Den 27 januari 2023 har Karnells dotterbolag Timeka Finland Oy (“Timeka”) signerat ett avtal om att förvärva samtliga aktier i Suomen Tekniikkapalvelu Oy (www.suomentekniikkapalvelu.fi). Förvärvet beräknas slutföras den 31 januari 2023. Tack vare förvärvet av Suomen Tekniikkapalvelu får Timeka en till fabrik, i Multia nära Jyväskylä, samt möjlighet att fördjupa befintliga och etablera nya kundrelationer.

januari 2, 2023

Non Regulatory

Karnells dotterbolag Rotomon Oy har den 29 december 2022 genomfört ett inkråmsförvärv av RoadPipe Suomi Oys verksamhet (www.roadpipe.fi). RoadPipes kompetens inom design och tillverkning av brunnar, pumpstationer och separatorer är viktiga strategiska komplement till Rotomons nuvarande verksamhet. Den förvärvade verksamheten består av design och produktion av kundanpassade brunnar, pumpstationer och separatorer. RoadPipes typiska kunder är