Cookie-inställningar Vår webbplats använder cookies för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att din användarupplevelse ska bli ännu bättre. Du kan läsa mer om dem samt konfigurera dina inställningar
logo
Om oss Våra bolag Produktbolag Nischproducenter Hållbarhet Investerare Rapporter och presentationer Aktien Finansiell kalender Pressmeddelanden Prenumerera Finansiella mål IR kontakt IPO Analytiker Övriga presentationer Bolagsstyrning Bolagsordning Bolagstämmor Hållbarhetsrapporter Styrelse Valberedning Koncernledning Revisorer Ersättningsriktlinjer Kontakt
Sve Suo Eng
Sve Suo Eng

Svenska

maj 14, 2024

Non Regulatory

Karnell Group AB (publ) höll idag tisdagen den 14 maj 2024 årsstämma med aktieägarna varvid följande huvudsakliga beslut fattades. Fastställande av balans- och resultaträkningar Stämman beslutade att fastställa balansräkning och koncernbalansräkning per den 31 december 2023 samt resultaträkning och koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2023. Disposition av bolagets resultat Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att

maj 14, 2024

Non Regulatory

”Ett transformativt kvartal med börsnotering, plattformsförvärv och organiskt tillväxt, trots tuffa marknadsförhållanden” Petter Moldenius, VD Sammanfattning av första kvartalet (1 januari — 31 mars 2024) Nettoomsättningen för det första kvartalet ökade med 15,4% till 285,6 MSEK (247,6), varav organisk tillväxt uppgick till 1,9%. EBITA uppgick till 20,0 MSEK (27,9), vilket är en minskning med 28,4%.

maj 6, 2024

Non Regulatory

Karnells delårsrapport för januari – mars 2024 offentliggörs den 14 maj 2024 klockan 07:00. En livesänd presentation hålls samma dag klockan 08:30. Rapporten presenteras av VD Petter Moldenius och CFO Lars Neret. Presentationen kommer att hållas på engelska och inkluderar även en efterföljande frågestund. Datum och tid: Tisdag den 14 maj 2024 kl. 08:30 Om

april 30, 2024

Non Regulatory

Per i dag, den 30 april 2024, uppgår antalet aktier i Karnell Group AB (publ) (“Karnell”) till 52 920 992, fördelat på 6 180 520 aktier av serie A och 46 740 472 aktier av serie B. Antalet röster i Karnell uppgår per samma datum till 108 545 672. Antalet aktier och röster i Karnell

april 12, 2024

Non Regulatory

Karnell Group AB (publ) (”Karnell” eller ”Bolaget”) håller årsstämma tisdagen den 14 maj 2024 klockan 10:00 på Haymarket by Scandic, Hötorget 13–15, Stockholm. Inregistrering börjar klockan 09:30. Kallelsen, inklusive styrelsens och valberedningens fullständiga förslag, är bifogad till detta pressmeddelande. Kallelsen finns också tillgänglig på Karnells webbplats, www.karnell.se. RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN Aktieägare som önskar

april 2, 2024

Non Regulatory

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SINGAPORE ELLER ANNAT LAND DÄR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE AV INFORMATIONEN SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD. Skandinaviska Enskilda Banken (”SEB”), i sin roll som stabiliseringsmanager, har i dag meddelat Karnell

mars 28, 2024

Non Regulatory

Per i dag, den 28 mars 2024, uppgår antalet aktier i Karnell Group AB (publ) (“Karnell”) till 51 670 993, fördelat på 6 180 520 aktier av serie A och 45 490 473 aktier av serie B. Antalet röster i Karnell uppgår per samma datum till 107 295 673. Antalet aktier och röster i Karnell

mars 21, 2024

Non Regulatory

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SINGAPORE ELLER ANNAT LAND DÄR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE AV INFORMATIONEN SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD. Karnell Group AB (publ) (“Karnell”, ”Bolaget” eller ”Koncernen”) offentliggör i dag utfallet av erbjudandet

mars 18, 2024

Non Regulatory

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SINGAPORE ELLER ANNAT LAND DÄR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE AV INFORMATIONEN SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD. Den 4 mars 2024 meddelade Karnell Group AB (publ) (“Karnell”, ”Bolaget” eller ”Koncernen”), en

mars 12, 2024

Non Regulatory

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SINGAPORE ELLER ANNAT LAND DÄR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE AV INFORMATIONEN SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD. Den 4 mars 2024 meddelade Karnell Group AB (publ) (“Karnell”, ”Bolaget” eller ”Koncernen”), en