Cookie-inställningar Vår webbplats använder cookies för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att din användarupplevelse ska bli ännu bättre. Du kan läsa mer om dem samt konfigurera dina inställningar
logo
Om oss Våra bolag Produktbolag Nischproducenter Hållbarhet Investerare Bolagsstyrning Bolagsordning Bolagstämmor Hållbarhetsrapporter Styrelse Valberedning Koncernledning Revisorer Kontakt
Sve Suo Eng
Sve Suo Eng

Bolagsinformation

augusti 22, 2023

Non Regulatory

Karnell Group AB (publ) offentliggjorde idag den 22 augusti 2023 en kallelse till extra bolagsstämma den 5 september 2023. Följande är en rättelse av tidigare kallelse som innehöll ett skrivfel. Rättelsen avser storleken på det föreslagna bemyndigandet enligt dagordningens punkt 11. Korrigerad kallelse återges i sin helhet nedan. KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I KARNELL GROUP

augusti 22, 2023

Non Regulatory

Karnell Group AB (publ) (”Karnell” eller ”Bolaget”) håller extra bolagsstämma tisdagen den 5 september 2023 klockan 10.00 i Advokatfirman Cederquists lokaler, Hovslagargatan 3, Stockholm. Inregistrering börjar klockan 09.30. RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman ska dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende

juni 13, 2023

Non Regulatory

Karnell Group AB (publ) (“Karnell”) har utsett Lars Neret till ny CFO som kommer ta över rollen från Cecilia Hed. Lars Neret kommer närmast som IPO konsult för Yubico AB och tillträder sin roll hos Karnell i början av september 2023. Lars Neret kommer ingå i Karnells koncernledning. “Jag är glad att kunna välkomna Lars

april 18, 2023

Non Regulatory

Karnell Group AB (publ) publicerar idag årsredovisningen för 2022 på www.karnell.se Bifogade filer KARNELL GROUP AB (PUBL) PUBLICERAR ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2022Karnell Group AB (publ) 2022

april 3, 2023

Non Regulatory

Aktieägarna i Karnell Group AB (publ), org. nr. 559043-3214, har kallats till årsstämma fredagen den 5 maj 2023 kl. 10.00 på Sturegatan 15 i Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 09.30. Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena på avstämningsdagen onsdagen den 26

mars 8, 2023

Non Regulatory

Idag har Karnell publicerat hållbarhetsrapport för räkenskapsåret 2022 på sin hemsida www.karnell.se. ”Det här är andra gången som Karnell publicerar en hållbarhetsrapport. Under året har vi fortsatt vår förvärvsstrategi och välkomnat tre nya bolag till gruppen samt gjort ett tilläggsförvärv i koncernen. I likhet med förra året har hållbarhetskonsulter gjort en ESG GAP-analys av de

mars 31, 2022

Non Regulatory

Karnell har den 31 mars 2022 förvärvat majoriteten av aktierna i Drivex AB (www.drivex.se). Drivex utvecklar och tillverkar redskap primärt för hjullastare och omsatte 136 Mkr under 2021 med en EBITA på 15 Mkr. Bolagets nuvarande ägare fortsätter som delägare tillsammans med Drivex VD Lars Lindgren. Avsikten är att fortsätta utveckla verksamheten i Edsbyn, där