Cookie-inställningar Vår webbplats använder cookies för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att din användarupplevelse ska bli ännu bättre. Du kan läsa mer om dem samt konfigurera dina inställningar
logo
Om oss Våra bolag Produktbolag Nischproducenter Hållbarhet Investerare Rapporter och presentationer Aktien Finansiell kalender Pressmeddelanden Prenumerera Finansiella mål IR kontakt IPO Analytiker Bolagsstyrning Bolagsordning Bolagstämmor Hållbarhetsrapporter Styrelse Valberedning Koncernledning Revisorer Ersättningsriktlinjer Kontakt
Sve Suo Eng
Sve Suo Eng

Kallelse

april 12, 2024

Non Regulatory

Karnell Group AB (publ) (”Karnell” eller ”Bolaget”) håller årsstämma tisdagen den 14 maj 2024 klockan 10:00 på Haymarket by Scandic, Hötorget 13–15, Stockholm. Inregistrering börjar klockan 09:30. Kallelsen, inklusive styrelsens och valberedningens fullständiga förslag, är bifogad till detta pressmeddelande. Kallelsen finns också tillgänglig på Karnells webbplats, www.karnell.se. RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN Aktieägare som önskar

januari 25, 2024

Non Regulatory

Karnell Group AB (publ) (”Karnell” eller ”Bolaget”) håller extra bolagsstämma tisdagen den 13 februari 2024 klockan 10.00 i Advokatfirman Cederquists lokaler, Hovslagargatan 3, Stockholm. Inregistrering börjar klockan 09.30. RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman ska dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende

augusti 22, 2023

Non Regulatory

Karnell Group AB (publ) offentliggjorde idag den 22 augusti 2023 en kallelse till extra bolagsstämma den 5 september 2023. Följande är en rättelse av tidigare kallelse som innehöll ett skrivfel. Rättelsen avser storleken på det föreslagna bemyndigandet enligt dagordningens punkt 11. Korrigerad kallelse återges i sin helhet nedan. KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I KARNELL GROUP

augusti 22, 2023

Non Regulatory

Karnell Group AB (publ) (”Karnell” eller ”Bolaget”) håller extra bolagsstämma tisdagen den 5 september 2023 klockan 10.00 i Advokatfirman Cederquists lokaler, Hovslagargatan 3, Stockholm. Inregistrering börjar klockan 09.30. RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman ska dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende

april 3, 2023

Non Regulatory

Aktieägarna i Karnell Group AB (publ), org. nr. 559043-3214, har kallats till årsstämma fredagen den 5 maj 2023 kl. 10.00 på Sturegatan 15 i Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 09.30. Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena på avstämningsdagen onsdagen den 26