Cookie-inställningar Vår webbplats använder cookies för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att din användarupplevelse ska bli ännu bättre. Du kan läsa mer om dem samt konfigurera dina inställningar
logo
Om oss Våra bolag Produktbolag Nischproducenter Hållbarhet Investerare Bolagsstyrning Bolagsordning Bolagstämmor Hållbarhetsrapporter Styrelse Valberedning Koncernledning Revisorer Kontakt
Sve Suo Eng
Sve Suo Eng

M&A

september 29, 2023

Non Regulatory

Karnell Group AB (publ) (”Karnell”) har idag slutfört förvärvet av Vagnsteknik i Karlshamn AB (”K-Vagnen” eller ”Bolaget”). K-Vagnen utvecklar och tillverkar vagnar för grönyteskötsel och omsatte ca 82 Mkr under det senaste räkenskapsåret med en god lönsamhet. Bolagets nuvarande ägare fortsätter arbeta i Bolaget och kvarstår som delägare. Avsikten är att fortsätta utveckla verksamheten i

januari 30, 2023

Non Regulatory

Den 27 januari 2023 har Karnells dotterbolag Timeka Finland Oy (“Timeka”) signerat ett avtal om att förvärva samtliga aktier i Suomen Tekniikkapalvelu Oy (www.suomentekniikkapalvelu.fi). Förvärvet beräknas slutföras den 31 januari 2023. Tack vare förvärvet av Suomen Tekniikkapalvelu får Timeka en till fabrik, i Multia nära Jyväskylä, samt möjlighet att fördjupa befintliga och etablera nya kundrelationer.

januari 2, 2023

Non Regulatory

Karnells dotterbolag Rotomon Oy har den 29 december 2022 genomfört ett inkråmsförvärv av RoadPipe Suomi Oys verksamhet (www.roadpipe.fi). RoadPipes kompetens inom design och tillverkning av brunnar, pumpstationer och separatorer är viktiga strategiska komplement till Rotomons nuvarande verksamhet. Den förvärvade verksamheten består av design och produktion av kundanpassade brunnar, pumpstationer och separatorer. RoadPipes typiska kunder är

september 26, 2022

Non Regulatory

Karnell har den 22 september 2022 signerat ett avtal om att förvärva majoriteten av aktierna i Konepaja Timeka Oy (www.timeka.fi). Karnell kommer enligt detta avtal att förvärva 96% av aktierna, tillträde är planerat till den 30 september 2022. Avsikten är att fortsätta att växa tillsammans med existerande och nya kunder samt utveckla verksamheten i Mynämäki,