Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
logo
Meistä Yrityksemme Tuoteyhtiöt Erikoistuotantoyhtiöt Kestävyys Sijoittajia Hallinto Ota yhteyttä
Sve Suo Eng
Sve Suo Eng

Kestävyys on keskeinen osa Karnellia

Uskomme että ne yritykset jotka huomioivat kestävyyden, saavuttavat etua suhteessa kilpailijoihin ja ovat paremmin varautuneita tuleviin haasteisiin. 

Karnellille kestävä yrittäjyys tarkoittaa pyrkimystä pitkän aikavälin kestävään liiketoimintamalliin. Tämä edellyttää muun muassa huomioimaan kestävän kehityksen kysymykset osaksi liiketoimintastrategiaa ja hallintomallia sekä vastuun ottamista ihmisten ja ympäristön vaikutuksista. Uskomme, että yritykset, jotka tunnistavat ja hallitsevat kestävään kehitykseen liittyviä liiketoimintariskejä ja mahdollisuuksia, ovat paremmassa asemassa pitkän aikavälin arvon luomisessa. Tästä johtuen uskomme, että pitkän tähtäimen ja kestävän strategian tulee olla kiinteä osa sijoitusprosessia ja liiketoimintasuunnitelmassa sekä Karnellin aktiivisessa omistajamallissa. Yleisellä tasolla Karnellin sijoitusprosessissa sijoitamme vain yrityksiin, jotka harjoittavat kestävää liiketoimintaa tai on potentiaalia kehittää kestävää liiketoimintaa. Lisäksi olemme päättäneet olla osallistumatta toimintaan, jossa on merkittävä osuus aseiden valmistusta, uhkapelejä, tupakkaa, alkoholia ja muita huumeita, fossiilisia polttoaineita ja toimintaa jossa on laitonta taloudellista toimintaa tai kyseenalaista moraalista toimintaa.

Vuonna 2021 Karnell käynnisti vastuullisuustyön koko konsernissa tehdäkseen ESG:stä kiinteän osan strategiaamme ja toimintaamme. Olennaisuusanalyysissä pohdimme vaikutustamme sidosryhmiimme ja yhteiskuntaan sekä sidosryhmiämme ja yhteiskunnan vaikutusta meihin. Osana analyysiä olemme tunnistaneet ESG-painopistealueemme (kuten alla olevasta mallista näkyy), jotka katsomme olevan ratkaisevia konsernin pitkän aikavälin arvonluonnin.

Karnellin painopistealueet kestävässä kehityksessä

Karnell tukee YK:n globaaleja kestävän kehityksen tavoitteita ja uskoo, että voimme saavuttaa suurimman vaikutuksen noudattamalla tavoite 13: ilmastonmuutoksen torjunta; Tavoite 8: Ihmisarvoiset työolosuhteet ja talouskasvu; Tavoite 16: Rauhanomaiset ja osallistuvat yhteiskunnat; Tavoite 9: Kestävä teollisuus, innovaatiot ja infrastruktuuri; Tavoite 12: Kestävä kulutus ja tuotanto.

“Karnell makes a long-term commitment when we invest”

Petter Moldenius, toimitusjohtaja, Karnell

Karnellin puitteet vastuulliselle omistamiselle ja kestävälle liiketoiminnalle

Karnell pyrkii saamaan kokonaisvaltaisen näkemyksen vastuullisuudesta koko konsernissa ja vastuullisen omistajuuden ja kestävän liiketoiminnan puitteemme perustuvat ESG:n yhteisiin painopistealoihimme, joiden kanssa Karnell työskentelee aktiivisesti.

Ympäristö

Karnell pyrkii vähentämään ilmasto- ja ympäristövaikutuksia vähentämällä kasvihuonekaasupäästöjä, minimoimaan energiankulutusta ja maksimoimaan kierrätettävien tuotantopanosten käytön. Haluamme myös luopua fossiilisten polttoaineiden ja muiden ympäristölle haitallisten tuotteiden käytöstä.

Sosiaaliset näkökohdat

Karnell pyrkii hyvään ja turvalliseen työympäristöön ihmisarvoisine työoloineen pitääkseen ja kehittääkseen työntekijöitä sekä houkutellakseen uusia työntekijöitä. Lisäksi Karnell edistää monimuotoisuutta ja on nollatoleranssi kaikenlaiselle syrjinnälle.

Hallinto

Karnell kannattaa korkeaa liike-etiikkaa ja ennakoivaa työtä korruption ehkäisemiseksi. Tytäryhtiöiden hallintomalliin integroidut tavoitteelliset kestävän kehityksen suunnitelmat sekä tehokkaat valvontamekanismit, kuten ilmiantajatoiminto, tulee olla konsernissa.

Raportit ja dokumentit

Pyrimme ylläpitämään läpinäkyvää liiketoimintaympäristöä

Karnell pyrkii ylläpitämään läpinäkyvää liiketoimintaympäristöä, ja siksi näemme tarpeen, että sidosryhmämme voivat olla yhteydessä meihin ilmiantajatoiminnon kautta, mikäli havaitaan, että me ja/tai tytäryhtiöt toimimme väärin tai rikomme lakeja, sääntöjä ja ohjeita. Sääntöjenvastaisuuksista ilmoittaminen antaa Karnellille mahdollisuuden korjata väärinkäytökset ja estää väärinkäytöksen toistuminen. Raportointi on anonyymiä ja tapahtuu ulkopuolisen tahon kautta.