Cookie-inställningar Vår webbplats använder cookies för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att din användarupplevelse ska bli ännu bättre. Du kan läsa mer om dem samt konfigurera dina inställningar
logo
Om oss Våra bolag Produktbolag Nischproducenter Hållbarhet Investerare Bolagsstyrning Bolagsordning Bolagstämmor Hållbarhetsrapporter Styrelse Valberedning Koncernledning Revisorer Kontakt
Sve Suo Eng
Sve Suo Eng

Valberedning

Valberedning

Valberedningen förbereder och lägger fram förslag till beslut på årsstämma.

Vid Karnells årsstämma den 5 maj 2023 antogs en instruktion för valberedningens sammansättning och arbete inom bolaget. Enligt valberedningsinstruktionen ska valberedningen bestå av minst tre och högst fyra ledamöter. I september ska styrelsens ordförande ta kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna i Karnell per den sista bankdagen i augusti avseende valberedningens sammansättning.

Valberedningen har enligt instruktionen till uppgift att lägga fram förslag till årsstämman om bland annat antalet styrelseledamöter och styrelsens sammansättning inklusive styrelsens ordförande, samt förslag om styrelsearvode, uppdelat för ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete. Valberedningen ska också lägga fram förslag om årsstämmans ordförande, val av revisorer och deras arvode, samt förslag till förändringar i valberedningsinstruktionen (när tillämpligt).