Cookie-inställningar Vår webbplats använder cookies för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att din användarupplevelse ska bli ännu bättre. Du kan läsa mer om dem samt konfigurera dina inställningar
logo
Om oss Våra bolag Produktbolag Nischproducenter Hållbarhet Investerare Rapporter och presentationer Aktien Finansiell kalender Pressmeddelanden Prenumerera Finansiella mål IR kontakt IPO Analytiker Övriga presentationer Bolagsstyrning Bolagsordning Bolagstämmor Hållbarhetsrapporter Styrelse Valberedning Koncernledning Revisorer Ersättningsriktlinjer Kontakt
Sve Suo Eng
Sve Suo Eng

Styrelse

Styrelse

Styrelsen i Karnell  består av fyra stämmovalda ledamöter. Samtliga ledamöter är valda för perioden intill slutet av den årsstämma som hålls 2024. Nedan anges styrelseledamöterna, deras position och när de först valdes in i styrelsen.

Karnells styrelse

Patrik Rignell

Arbetande styrelseordförande

Arbetande styrelseordförande sedan 2021. Styrelseledamot sedan 2016.

 • Född: 1968
 • Utbildning och arbetslivserfarenhet: Masterexamen i företagsekonomi och finans från Handelshögskolan i Stockholm och civilingenjör i teknisk fysik från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Patrik Rignell är en av grundarna av Karnell med flera års erfarenhet inom private equity och erfarenhet av att ha innehavt olika styrelseuppdrag samt erbjudit ledningskonsulttjänster.
 • Externa uppdrag: Styrelseordförande i PARI Holding AG. VD och styrelseledamot i KIII Sweden AB. Styrelseledamot i RIGAM II AB, RIGAM 3 AB och RIGAM 4 AB. Styrelsesuppleant i C2J Consulting AB.
 • Beroendeförhållanden: Inte oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen, inte oberoende i förhållande till större aktieägare.
 • Innehav: 2 615 480 A-aktier, 231 683 B-aktier och 154 319 teckningsoptioner som ger rätt att teckna 1 543 190 B-aktier.
Läs mer Läs mindre

Hans Karlander

Styrelseledamot

Styrelseordförande i ersättningsutskottet sedan 2022. Styrelseledamot sedan 2016.

 • Född: 1953
 • Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Hans Karlander är en av grundarna av Karnell med flera års erfarenhet inom private equity, ett flertal ledande befattningar och styrelseuppdrag.
 • Externa uppdrag: Ägare och styrelseledamot i HaKa Holding AG. Styrelseordförande i Borgviks Bruk AB och K III Sweden AB. Styrelseledamot i HK II Sweden AB.
 • Beroendeförhållanden: Inte oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen, inte oberoende i förhållande till större aktieägare.
 • Innehav: 2 615 480 A-aktier, 231 683 B-aktier och 154 319 teckningsoptioner som ger rätt att teckna 1 543 190 B-aktier.
Läs mer Läs mindre

Per Nordgren

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2016. Ledamot i revisionsutskottet sedan 2022.

 • Född: 1966
 • Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilingenjör i industriell ekonomi från Linköpings Tekniska Högskola. Per Nordgren är verksam som industriell rådgivare med erfarenhet från operativa roller inom ledning, produktion, teknik och marknad.
 • Externa uppdrag: Ägare och styrelseledamot i Nederön Invest AB och PN Verksamhetsutveckling AB. Styrelseordförande i Hydroware AB, Micropower Group AB, P-MP BidCo 2023 AB, P-MP MidCo 2023 AB, Rototilt Group AB, Scanacon Group AB, SN Industriutveckling AB och Zyllyp HoldCo AB. Styrelseledamot i Ester Classic Yacht Charter AB och Origover AB. Revisor i Sundåsens Bryggeri Ekonomisk förening.
 • Beroendeförhållanden: Oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen, samt oberoende i förhållande till större aktieägare.
 • Innehav: 553 850 A-aktier, 93 361 B-aktier och 66 060 teckningsoptioner som ger rätt att teckna 660 600 B-aktier.
Läs mer Läs mindre

Dajana Mirborn

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2022. Ledamot i ersättningsutskottet sedan 2022.

 • Född: 1980
 • Utbildning och arbetslivserfarenhet: Masterexamen i företagsekonomi från Göteborgs universitet, studier i maskinteknik vid Chalmers Tekniska Högskola samt chefsutbildning i digitala marknadsstrategier från INSEAD. Dajana Mirborns erfarenhet inkluderar rådgivning inom M&A och ECM från Carnegie Investment Bank AB, affärsutveckling och strategisk M&A från Modern Times Group MTG AB, investeringar med fokus på techbolag samt styrelsearbete i både noterad och onoterad miljö.
 • Externa uppdrag: Styrelseordförande i Humble Group AB (publ). Styrelseledamot i Röhnisch SE Holding AB och Försäkringsbolaget Avanza Pension. Investment manager på Creades AB (publ).
 • Beroendeförhållanden: Oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen, samt oberoende i förhållande till större aktieägare.
 • Innehav: 13 165 B-aktier
Läs mer Läs mindre

Lena Wäppling

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2023

 • Född: 1968
 • Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilingenjör i industriell ekonomi från Linköpings Tekniska Högskola. Lena Wäppling har mer än 25 års erfarenhet från internationell industriell verksamhet genom ett antal roller inom ABB.
 • Externa uppdrag: Styrelseledamot i Drupps AB, Envac AB och Pinja Oy. Ordförande i Lena Wäppling’s Foundation.
 • Beroendeförhållanden: Oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen, samt oberoende i förhållande till större aktieägare.
 • Innehav: 16 910 B-aktier
Läs mer Läs mindre