Cookie-inställningar Vår webbplats använder cookies för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att din användarupplevelse ska bli ännu bättre. Du kan läsa mer om dem samt konfigurera dina inställningar
logo
Om oss Våra bolag Produktbolag Nischproducenter Hållbarhet Investerare Rapporter och presentationer Aktien Finansiell kalender Pressmeddelanden Prenumerera Finansiella mål IR kontakt IPO Analytiker Bolagsstyrning Bolagsordning Bolagstämmor Hållbarhetsrapporter Styrelse Valberedning Koncernledning Revisorer Ersättningsriktlinjer Kontakt
Sve Suo Eng
Sve Suo Eng

Revisorer

Revisorer

Den externa revisionen av Karnells räkenskaper, inklusive styrelsens och koncernledningens förvaltning, genomförs i enlighet med god revisionssed. De externa revisorerna deltar vid minst två styrelsemöten per år. Vid minst ett av dessa tillfällen ska revisorerna föra diskussioner med styrelsen utan att VD eller någon annan medlem av koncernledningen är närvarande. Revisorerna utses vid årsstämman för att tjänstgöra till utgången av nästa årsstämma. Det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB (”EY”) har varit Karnells revisor sedan 2016. Vid årsstämman den 14 maj 2024 omvaldes EY till bolagets revisor. Den auktoriserade revisorn Michaela Nilsson utsågs till huvudansvarig revisor. Michaela Nilsson är auktoriserad revisor och medlem i FAR, branschorganisation inom redovisning, revision och rådgivning. EY:s kontorsadress är Hamngatan 26, 111 47 Stockholm, Sverige.