Cookie-inställningar Vår webbplats använder cookies för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att din användarupplevelse ska bli ännu bättre. Du kan läsa mer om dem samt konfigurera dina inställningar
logo
Om oss Våra bolag Produktbolag Nischproducenter Hållbarhet Investerare Rapporter och presentationer Aktien Finansiell kalender Pressmeddelanden Prenumerera Finansiella mål IR kontakt IPO Analytiker Övriga presentationer Bolagsstyrning Bolagsordning Bolagstämmor Hållbarhetsrapporter Styrelse Valberedning Koncernledning Revisorer Ersättningsriktlinjer Kontakt
Sve Suo Eng
Sve Suo Eng

Hållbarhetsrapporter

Hållbarhetsrapporter

För Karnell innebär hållbart företagande att sträva efter att ha en långsiktigt hållbar affärsmodell vilket bland annat innebär att integrera hållbarhetsfrågor i affärsstrategin och bolagsstyrningen samt ta ansvar för den påverkan vi utsätter människor och miljö för. Vi tror att bolag som identifierar och hanterar affärsrisker och affärsmöjligheter kopplade till hållbarhet är bättre positionerade för att skapa långsiktigt värde. Som ett resultat av detta anser vi att en långsiktig och hållbar strategi bör vara en integrerad del i investeringsprocessen och affärsplanen samt i Karnells modell för aktivt ägande.

Ladda ner hållbarhetsrapporter